Audyty bezpieczeństwa pożarowego

........

Oferuję Państwu przeprowadzenie wewnętrznych audytów z zakresu spełnienia przepisów przeciwpożarowych w Państwa obiektach. Czy wiedzą Państwo, że obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku, obiektu budowlanego, terenu leży właśnie na Właścicielu? Mowa jest o tym w art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który mówi, że: „Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.”

Z tego względu chciałbym zaoferować pomoc w określeniu obowiązków Właściciela oraz sprawdzić czy Państwa obiekt spełnia wymagane przepisy przeciwpożarowe. Taki audyt jest kompleksową oceną warunków ochrony przeciwpożarowej budynku, warunków ewakuacji, procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia.


▸ przejdź do kontaktu


Zadaj swoje
pytania

........

Jestem do Państwa dyspozycji 24h na dobę / 7 dni w tygodniu. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych działam zgodnie z przepisami RODO.

▸ napisz: lukasz.fejfer@gmail.com
▸ zadzwoń: 509 049 914

▸ wyślij wiadomość

Formularz
kontaktowy


Imię i nazwisko Adres e-mail Twoja wiadomość
BPF Budownictwo i Pożarnictwo Łukasz Fejfer | NIP: 8442201946
---
Copyrights © | budownictwoipozarnictwo.pl